План за село

1.

СТРАТЕШКИ РАЗВОЈ СЕЛА и улагање у сеоску и пољопривредну инфраструктуру

Села су будућност стратешког развоја општине Косјерић. Урадићемо стратешке планове за развој сеоског подручја на територији општине Косјерић са јасним годишњим плановима и приоретима улагања у свако село наше општине (велики проблем је пут у Мушићима, Маковишту, на Варди, Дрмановини, за Град… ).

Посебно ћемо улагати у изградњу система за водоснабдевање и наводњавање у сваком селу, у складу са стратешким планом и годишњим приоритетима.

2.

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ као мотор развоја села

Месне заједице морају бити спона становништва са села са опшинском управом. Месне заједнице су стуб развоја нашег села и тачка окупљања, планирања и одлучивања свих мештана села.

Створићемо услове за развој пољопривреде и обнову села у неразвијеним деловима наше општине кроз покретање рада месних заједница са сопственим буџетима и начином одлучивања.

Овај пут се иде корак даље, оформићемо стручне службе општинске управе као сервис грађана, које ће излазити на терен. Евидентираћемо Ваше потребе, подржаћемо Ваше идеје и предлоге будућег развоја и удружено ћемо радити на проналажењу решења.

Уз стручну помоћ наших људи из Косјерића, али и наших људи који живе и раде ван наше општине, постараћемо се да се обезбеде средства из државног, општинског буџета и кроз благовремене конкурсе за релевантне пројекте.

3.

СЕОСКИ ТУРИЗАМ - развој

Стратешки ћемо улагати у развој и афирмацију сеоског туризма као једне од најбитнијих грана развоја читаве општине Косјерић. Подржаћемо развој постојећих сеоских домаћинстава, али и подстаћи развој нових сеоских домаћинстава која се баве сеоским туризмом. Посебно ћемо улагати у инфраструктуру и развој нових туристичких потенцијала у селима, покренућемо Авантура парк за обилазак Косјерића, уз прилику да туристи обиђу сеоска домаћинства која се баве производњом и промоцијом здраве хране. Обезбедићемо квалитетан, модеран и свеобухватан начин презентовања туристичке понуде наше општине на интернету.
4.

СУБВЕНЦИЈЕ за пољопривредне произвођаче

Створићемо услове да се комбиновањем државних субвенција и средстава из буџета општине Косјерић субвенционише и подстакне специјализација пољопривредне и сточарске производње у свим селима.

Модели субвенција ће бити доступни свима и пласирани на транспарентан начин, по јасно одређеним критеријумима у складу са стратешким плановима развоја села у општини Косјерић.

5.

ПОДСТИЦАЈ ЗА ОСТАНАК МЛАДИХ НА СЕЛУ и оживљавање живота у селима

Желимо да села доведемо на ниво какав имају села у развијеним деловима Европе. Активно ћемо улагати и подржавати останак младих и породица на селу, кроз посебне програме подстицаја и награђивања.

Развијаћемо културни и друштвени живот у селима кроз опредељивање средстава за обнову јавних установа (Интернат Варда, школа Ражана), где је могуће огранизовати културне и забавне догађаје.

Обезбедићемо да живот у селима буде квалитетнији за садашње мештане и довољно привлачан за повратак становништва, посебно младих са породицама кроз залагање за опстанак сеоских школа и прибилижавање здравствене заштите селу (теренске посете медицинског особља сеоским срединама).

6.

СИСТЕМ „ОБЕЗБЕЂЕНОГ ПЛАСМАНА“ и заједнички наступ пољопривредника

Развићемо систем „обезбеђеног пласмана“ који омогућава гарантовани откупу произведених пољопривредних производа који су у складу са стратешким плановима развоја села у општини Косјерић.

Организоваћемо заједнички наступ индивидуалних пољопривредних произвођача на тржишту са циљем да пласман наших производа на тржишту превазиђе тренд појединачног и устињеног пласмана и радићемо на стратешком пласману финалних пољопривредних производа, а не сировине.

Омогућићемо пласман производа путем интернет продаје који отвара могућност пласирања робе у целој Србији.

7.

ОБУКА И ИНФОРМИСАЊЕ пољопривредника

Организоваћемо програме стручних саветовања пољопривредника са циљем унапређења пољопривредне и сточарске производње у складу са изабраним сортама воћа и поврћа, раса животиња у складу са другим пословима од којих зависи успех пољопривредне производње.

Посебно ћемо организовати обуке у месним заједницама и пољопривредним газдинствима за рад на рачунарима, организоваћемо сарадњу са другим срединама и стручне посете другим општинама са истакнутом пољопривредном производњом.

Покренућемо посебне радио емисије за пољопривреднике, омогућити да се на сајту општине нађу конкурси, едукативни практични документи и друге битне информације од важности за развој пољопривреде.

Придружи се!

Време је да се пробудимо. Уколико подржавате идеју и желите да се прикључите променама, попуните формулар и наш тим ће вас у што краћем року контактирати.