Програм

Поштовани суграђани,

Окупили смо се са намером да допринесемо стварању квалитетнијег живота у нашем граду како за младе, тако и за наше старије суграђане.

Међу нама су људи различите старосне доби, различитих искустава, образовања, економских прилика и навика, спремни да на частан, професионалан и надасве домаћински и модеран начин својим делањем допринесу убрзаном развоју нашег Косјерића у области пољопривреде, предузетништва, туризма, али и екологије и заштите животне средине.

Циљ нам је да кроз озбиљан приступ и континуиран рад постигнемо високе резултате, свако у ономе што најбоље зна, у свом домаћинству, приватном предузетништву или локалној управи и јавним предузећима.

Програм и план деловања се односи на:

 1. развој цивилног друштва
 2. реформу функционисања локалне власти, јавних предузећа и администрације
 3. подстицај развоја пољопривреде
 4. подстицај развоја туризма
 5. подстицај развоја еколошке свести и заштите животне средине.
 6. развој културно-образовних и спортских садржаја

 

Развој цивилног друштва

Реч је о изградњи и развоју цивилног друштва, грађанског активизма на локалном нивоу, афирмацији учешћа грађана у развоју локалне заједнице и друштва у целини, ширењу свести грађана о неопходности учешћа у доношењу одлука ради заштите својих легитимних интереса и јавних добара на локалном нивоу, као и о потреби за успостављањем механизама контроле локалне власти.

Спремни смо на континуиран рад на ширењу толеранције, задобијању поверења грађана, развоју духа друштвене праведности и неговању културе социјалног дијалога на друштвено-политичкој сцени.

Одлучни смо у намери да развијамо златне вредности цивилног друштва и спроводимо акције за промоцију вредности које красе доброг и квалитетног човека, а тиме и развијено цивилно друштво. Стубови развоја цивилног друштва су: демократија, транспарентност, толеранција, ненасиље, равноправност међу половима, смањивање сиромаштва и одрживост животне средине.

Кораци које ћемо предузети за побољшање квалитета и садржаја живота свих нас су:

 • Подстицање креирања, даљег развоја и чланства грађана у организацијама цивилног друштва (трговинским/пословним удружењима, радничким синдикатима, месним одборима, културним групама/удружењима, спортским удружењима, групама младих, женским групама, НВО, групама националних мањима, организацијама за очување и заштиту животне средине, хоби организацијама- клуб шахиста/лова/риболова) са циљем развоја колективне свести, одговорности, али и да се осећај припадности подигне на виши ниво.
 • Спровођење грађанских акција у виду писања писама/мејлова новинарима, обраћање радио и телевизијским станицама, потписивање петиција, позивање на мирне протесте и шетње.
 • Организовање добротворних давања, волонтирања и колективних акција у локалној заједници. Волонтирање је вид помоћи комшијама у услугама, материјално у роби или новцу, куповини намирница и лекова, помоћ у раду, помоћ хендикепиранима и болеснима, помоћ старим лицима, подучавање и савети где је то потребно. Колективне акције се односе на организовање састанака и акција чији је циљ решавање неког заједничког проблема у локалној заједници.
 • Организовање јавних трибина, гостујућих предавања, форума/дискусија са циљем развоја духа и свести цивилног друштва о култури социјалног дијалога, толеранцији, ненасиљу, равноправности међу половима.
 • Покретање радио станице на интернету за двосмерну комуникацију са грађанима и јавно изношење потреба/проблема са циљем заједничког доласка до решења.
 • Хуманитарни рад на организовању прикупљања средстава за лечење деце са ретким обољењима, као и финансијска подршка суграђанима у процесу вантелесне оплодње.

 

Реформа функционисања локалне власти, јавних предузећа и администрације

 • Залажемо се за локалну власт која је у служби грађана, која уме да слуша и разуме шта се од ње очекује, власт која јавно комуницира са грађанима путем медија, јавних трибина, са обавезом да у року од 48 часова одговори на мејл који је упућен од стране суграђана.
 • Залежемо се за власт која има интегритет, која је способна да развија и реализује идеје за добробит општине и грађана без да трчи по мишљење у централу. Синоним за одсуство интегритета су недавна дешавања у вези са поплавом која нас је задесила.
 • Залажемо се за транспарентну власт која планира јавно, уз учешће грађана, и редовно (на месечном нивоу) на сајту општине подноси извештаје о трошењу новца и резултатима рада.
 • Залажемо се за ефикасну и ефективну локалну управу уз елиминисање свих непотребних тела и трошкова (попут превелике репрезентације), што је велики простор за уштеду средстава.
 • Обећавамо да ћемо уредити локалну скупштину како би конструктивно и са културом социјалног дијалога ефикасно доносила одлуке.
 • Обећавамо транспарентно запошљавање у органима и јавним предузећима, јавне конкурсе са екстерним телом које ће обављати селекцију и примати најбоље.
 • Залажемо се за реформу локалне администрације, рационализацију општинске управе и јавних предузећа и установа, увођење електронске писарнице, уређење сајта општине, рад на увођењу ГИСа (географског информативног система), чиме се повећава ефикасност и смањују трошкови администрације, брже и квалитетније одлучује у локалној управи, обезбеђује боља повезаност грађана.

 

Подстицај развоју пољопривреде

 • Залажемо се за формирање струковних удружења, формирање задруга, месних заједница са својим буџетом.
 • Залажемо се за организован наступ на тржишту. Решење је да се Канцеларија за локални економски развој (део општинске управе) и Фонд за развој пољопривреде повежу са удружењима/задругама и месним заједницама у области пољопривреде и туризма, те да заједничким наступом постану видљиви на тржишту, чиме се превазилази тренд индивидуалног и уситњеног пласмана пољопривредним произвођачима.
 • Залажемо се за специјализацију привредне производње уз субвенционисање (сточарства, овчарства, гајења шљива, малина), органску производњу и њену промоцију.
 • Залажемо се за едукацију и примену информационих технологија у месним заједницама као и пољопривредним газдинствима, сарадњу са другим срединама, едукацију пољопривредника преко организовања семинара и предавања, организовање субвенционисаних стручних екскурзија за посету другим општинама са истакнутом пољопривредном производњом, организовање радио емисија за пољопривреднике.
 • Залажемо се за рад на изградњи система за водоснабдевање и наводњавање у сеоским срединама, планирање и изналажење модула за изградњу инфраструктуре по селима на темељу сагледаних потреба.
 • Залажемо се за афирмацију младих газдинстава, стимулацију и награђивање најбољих у сарадњи са фондовима, НВО и донаторима.

Подстицај развоју и промоцији туризма

 • Залажемо се за интеграцију туристиче понуде у области сеоског туризма и културних ресурса уз обезбеђење пропратне понуде (сувенира, домаће радиности, старих заната, пласмана здраве хране).
 • Залажемо се за оживљавање Брда Град, враћање Чобанских дана на Брдо Град, прављење стаза за пешачење са корпама за отпад и знаковима обавештења.
 • Залажемо се за реализацију идеје о туристичкој понуди која се односи на Авантура парк чиме би се објединили понуда обиласка природних ресурса, културно-историјских знаменитости и туристичког потенцијала сеоског туризма од Дивчибара до Брда Град или Варде, Сече Реке и др.
 • Залажемо се за организацију и реализацију Игара без граница као дела туристичке понуде у оквиру рекреативне наставе деце/омладине или рекреације одраслих у летњем периоду.

Подстицај развоју еколошке свести и заштити животне средине

 • Залажемо се за ширење еколошке свести и едукацију грађана путем медија и организованих акција за заштиту животне средине уз стално праћење и мерење квалитета сегмената животне средине (воде и ваздуха) и информисање јавности о резултатима измерених вредности.
 • Залажемо се за увођење СОС телефона са линијом отвореном 24 часа дневно за притужбе грађана на оне који бацају смеће у реке, ван контејнера/канти за отпад или на други начин угрожавају животну средину. Када је реч о возилу из кога неко избаци отпад/кесе, потребно је направити договор са локалном полицијом како би се лице одмах идентификовало и проследила му се казна због непоштовања прописа.
 • Залажемо се за планирање и реализацију пројекта пошумљавања општине са циљем оживљавања плућа Косјерића.
 • Залажемо се за сређивање тротоара и постављања заштитних ограда за децу.
 • Залажемо се за рад на пројектима рециклаже отпадних вода, субвенционисања уградње котлова на пелет и термоизолације објеката.

Развој културно-образовних и спортских садржаја

 • Само развој културне и образовне понуде у нашој општини, може пробудити жељу младих и дати им подстрек и мотив да остану у Косјерићу. Уложићемо максималне напоре да створимо услове за останак младих, кроз могућност адекватне понуде средњошколског образовања, образовања које има перспективу када је реч о запошљавању или је пак добра основа за будуће студије након којих ће наша омладина имати и жељу да се врати у свој родни град и могућност да се запосли.
 • Заложићемо се за проналажење решења, којима би се помогло родитељима основаца за набавку уџбеника за њихову децу, зашта би био опредељен део средстава из општинског буџета. Циљ нам је богата културна понуда у нашој општини коју ћемо обезбедити организацијом књижевних вечери, вечери поезије, позоришних и биоскопских садржаја, спортских догађаја и других манифестација из ове области.

Симболични гест – постављање барем једног семафора у граду са циљем да нам деца која одрастају у Косјерићу у 21. веку не доживљавају цивилизацијски шок када први пут виде семафор у суседним нам општинама.