План за град

1.
ЛОКАЛНА ВЛАСТ, ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И АДМИНИСТРАЦИЈА

Општина Косјерић у служби грађана.

СТОП партијском запошљавању и непотизму!

Ми, изабрани представници народа, служићемо и решаваћемо проблеме свих становника Косјерића без обзира на то да ли живе у селу или граду, да ли су млади или стари, образовани или необразовани, да ли су жене или мушкарци, особе са инвалидитетом, болесни, деца, стари…

Укидамо праксу партијског запошљавања и трошење новца грађана из буџета на запошљавање и ангажовање браће, супруга, очева, као и партијских кадрова.

Посебну пажњу ћемо пружити задовољавању потреба суграђана слабијег економског стања, деце, особа са инвалидитетом, болесних и старих лица.

2.
ЛОКАЛНА ВЛАСТ, ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И АДМИНИСТРАЦИЈА

О питањима везаним за Косјерић одлучиваће се у Косјерићу

Реформа општинске администрације и увођење сервиса – Реши проблем за 48 сати!

Залажемо се за власт која има интегритет, која је способна да развија и реализује идеје за добробит општине и грађана без да трчи по мишљење у централу, да се о питањима везаним за Косјерић одлучује у Косјерићу.

Реформисаћемо рад свих општинских јавних предузећа, локалних власти и администрација на начин да служе, а не владају грађанима! Увешћемо сервис за грађане Реши проблем за 48 сати, који ће омогућити да сваки становник општине Косјерић може да пријави проблем, а да локална власт, јавна предузећа и општинска администрација упуте одговор и раде на решењу проблема у року од 48 часова.

Посебан акценат ће бити усмерен на укидање трошкова репрезентације (трошкови из буџета за кафанске ручкове, прославе, итд), број плаћених политичких функција, као и на измишљена радна места која ми плаћамо.

Обећавамо јавне конкурсе и транспарентно запошљавање контролисано од стране екстерног тела, увођење електронске писарнице, рад на увођењу ГИСа. Наша пажња ће бити усмерена на развој сервиса за старе и болесне грађане наше општине без обзира на то да ли живе у селу или граду.

3.
ИНФОРМИСАЊЕ

Редовно информисање грађана Косјерића

Покренућемо (интернет) радио станицу која ће правовремено, објективно, тачно и истинито извештавати грађане Косјерића о свим сервисним, комуналним, политичким и другим питањима у нашој општини.

Општински сајт ће бити место где ће сви грађани моћи да се информишу о резултатима рада локалних власти, општинске администрације и јавних предузећа, као и место где ће моћи активно да предлажу сугестије, примедбе и похвале за рад.

4.
ЕКОЛОГИЈА

Наша општина је ЕКОсјерић!

Обезбедићемо да наша општина буде еколошки чиста, са чистим ваздухом, рекама, земљом и сигурно место за живот и одрастање свих становника Косјерића.

Посебну пажњу ћемо усмерити на решавање проблема загађења ваздуха кроз доношење јасних стратешких планова за решавање овог горућег проблема, обезбедићемо услове за прикључење индивидуланих ложишта на систем градске топлане по економски прихватљивим ценама за грађане, увешћемо коришћење еколошки прихватљивог погонског горива за рад топлане, покренућемо рад на гасификацији наше општине, обезбедићемо да општинске службе строжије контролишу рад индустријских загађивача.

Увешћемо СОС телефон за пријаву еколошких проблема на територији наше општине.

5.
ПОПУЛАЦИОНА ПОЛИТИКА

Косјерић град беба, сигурног родитељства и одрастања!

Обезбедићемо средства и програме подршке свим родитељима са троје и више деце, програме подршке за младе брачне парове за вештачку оплодњу и посебно ћемо радити на креирању садржаја за децу узраста до 6 година и њихове родитеље (организовање културних и уметничких програма, радионица, излета, интерактивних породичних програма, итд).

6.
СПОРТ

Косјерић оаза спорта и место по мери деце и младих!

Створићемо услове да деца и млади могу да остану у Косјерићу кроз системски приступ и обезбеђивање образовних, културних, спортских и других услова неопходних за задовољавање потреба деце и младих.

У погледу образовања обезбедићемо: системску помоћ родитељима деце у вртићу, родитељима основаца при набавци уџбеника (кроз субвенције из буџета и огранизовање прикупљања средстава), адекватно ћемо радити на подршци средњошколском образовању (перспективни смерови за запослење или наставак студија).

Афирмисаћемо развој спорта у Косјерићу кроз организовање спортских догађаја, системску помоћ и подршку аматерском спорту и спортским удружењима без фаворизовања по партијској линији, већ на основу дефинисаних критеријума за доделу средстава уз транспарентан систем јавне подршке из локалног буџета.

У погледу слободног времена младих обезбедићемо ресурсе за организовање културних догађања: књижевних и песничких вечери, позоришних представа, биоскопских и других садржаја за децу и младе.

Посебно ћемо радити на развоју и сређивању „Полигона“ као места окупљања и креирања културних, спортских и забавних садржаја за децу и младе.

7.
ОМЛАДИНА

Активирање омладине. Сервис млади за старе!

Обезбедићемо услове за помоћ и подршку старим становницима наше општине који су суочени са дневним изазовима (набавка лекова, куповина намирница, одлазак код лекара, итд) кроз организовање волонтерских сервиса од стране младих за помоћ старима.

Организоваћемо укључивање школске деце у активности пошумљавања, уређење околине и радних акција. Посебно ћемо радити на креирању културних и других садржаја (излети, дружења, итд) за старе.

8.
ТУРИЗАМ

Косјерић туристичка дестинација!

Залажемо се за интеграцију туристичке понуде (сеоског туризма и културних ресурса у граду), модернизацију приступа у организовању и реализацији манифестације Чобански дани и других култруних садржаја (Арт Кампа, итд) и обезбеђење пропратне понуде (сувенира, домаће радиности, старих заната, пласмана и промоције здраве хране).

Посебно ћемо радити на оживљавање Брда Град као туристичке дестинације, али и на коришћењу потенцијала које општина Косјерић има у свом власништву на планини Дивчибаре.

Обезбедићемо услове за прављење пешачких стаза са путоказима и кантама за отпад, покретање пројекта Авантура парка и организовање Игара без граница као посебне труристичке атракције.

9.
ИНФРАСТРУКТУРА

Град по мери свих грађана - сређивање улица, расвете и постављање семафора!

Обезбедићемо план, услове и листу приоритета за сређивање свих улица у граду.

Обезбедићемо постављање тротоара, заштитних ограда за децу (на ризичним местима), прилаза за лица са инвалидитетом, постављање канти за отпатке, обезбеђивања рада и постављања градске расвете, постављање контејнера, чишћење корита Лимца.

Посебно ћемо обезбедити услове за поставку бар једног семафора у граду на најфрекветнијој и најризичнијој локацији и радити на смањању опасности од саобраћајних незгода, сузбијању бахате вожње кроз центар града.

Локацију за поставку семафора ћемо урадити у сарадњи са стручним службама, али и уз укључивање самих грађана кроз могућност предлагања локације.

Придружи се!

Време је да се пробудимо. Уколико подржавате идеју и желите да се прикључите променама, попуните формулар и наш тим ће вас у што краћем року контактирати.